Velkommen til Ulfborg sogn

AFHOLDELSE AF GUDSTJENESTER.

Vi glæder os over, at vi igen kan samles i kirken til gudstjeneste.

Tingene er dog ikke helt, som de plejer, da der stadig er forskellige retningslinjer, der skal overholdes i forbindelse med afholdelsen af gudstjenester. Du kan orientere dig om gældende retningslinjer her nedenfor.

Retningslinjer for deltagelse i gudstjenester i Ulfkær Kirke - Tryk her

Retningslinjer for deltagelse i gudstjenester i Ulfborg Kirke - Tryk her

 

 Med venlig hilsen sognepræst Gitte E. Hansen og Ulfborg Sogns menighedsråd

 Konfirmation i Ulfborg Kirke den 29. august og i Ulfkær Kirke den 30. august – se listen over konfirmander her:

 

 

Orienteringsmøde vedrørende valg til menighedsrådet i Ulfborg Sogn.

Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet laver lige præcis her i Ulfborg Sogn, hvilke aktiviteter de arrangerer, og hvordan DU eventuelt kan stille op til menighedsrådsvalget 15. september 2020, så mød op til det offentlige orienteringsmøde den 18. august 2020. På dette møde vil dit menighedsråd fortælle om, hvad de har lavet i de forløbne fire år. Derudover vil du høre om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet, og om datoer og regler for valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd skal vælges.

Du får selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål til menighedsrådet, hvis der er noget, du gerne vil vide mere om i forhold til rådets opgaver, ansvarsområder osv.

Vi glæder os til at se dig til orienteringsmødet tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.30 i Ulfborg Sognehus, Kirkevænget 2 i Ulfborg.

Alle er velkomne!

Hvis du gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Eli Vium Nielsen på tlf. 24 65 14 62

Med venlig hilsen Menighedsrådet i Ulfborg Sogn

 

VALGFORSAMLING.

Der er valg til dit lokale menighedsråd.

Vil du være med til at gøre en forskel for dit kirkesamfund? Fællesskabet i sognet? Og i din lokale kirkes liv? Så mød op til valgforsamlingen TIRSDAG D. 15. SEPTEMBER 2020 KL. 19.00 i Ulfborg Sognehus, Kirkevænget 2, Ulfborg. På valgforsamlingen kan du både stille op til valget og være med til at forme dit nye menighedsråd. Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra Ulfborg sogn kan deltage, stille op og stemme.

Dagsorden som følger:

1. Velkomst ved valgbestyrelsen.

2. Valg af dirigent.

3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde

4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.

5. Kandidaternes egen præsentation.

6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne

7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.

8. Skriftlig og hemmelig afstemning.

9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste

12. Evt.

På vegne af Ulfborg menighedsråd

Formand Eli Vium

Alle er velkomne!

Gitte (2)

Sognepræst Gitte E. Hansen har i denne nedlukningstid forsøgt at lave små   fortællinger fra de lokale kirker med udgangspunkt i Søn- og helligdagenes evangelietekster. Se mere herunder:

4. søndag efter påske: Sandheden skal gøre jer frie! 

3. søndag efter påske: Jeres hjerte må ikke forfærdes – en fattefortælling

2. søndag efter påske: En lam historie – og den gode hyrde

Påskedag: En påskefortælling – påskedag

Langfredag: En langfredags gravstensfortælling

Skærtorsdags:Skærtorsdag – en himmelfortælling

Palmesøndag: Palmesøndag – en fodfortælling om indvielse

Mariæ Bebudelse: Mariæ Bebudelsesdag – en stigefortælling

Mariæ bebudelse 

 

 

 

 

 

KONFIRMATIONSHJÆLP 2020 – SE MERE HER:

 

Ulfborg Sogns læsekreds, læs mere her:

 

Frivillig i Ulfborg Sogn? Folkekirkens_Bomaerke_Regnbue_Pos_RGB_Splus1

Har du lyst til at indgå i et korps af frivillige hjælpere i Ulfborg Sogn? Vi har brug for din hjælp ved de forskellige arrangementer, der gennem året foregår i Ulfborg og Ulfkær kirker og i sognehuset. Det drejer sig om både praktisk og socialt arbejde, så hvis du har hænder og/eller snakketøj skruet rigtigt på, så er det lige dig, vi mangler. Du binder dig ikke for et bestemt antal arrangementer, men vil blive kontaktet inden et givent arrangement, for at høre, om du har mulighed f0r at hjælpe.

Vil du melde dig på listen eller blot vide mere om det frivillige arbejde så kontakt gerne sognepræst Gitte Hansen tlf. 97 49 13 49, geh@km.dk eller sekretær/sognemedhjælper Chamilla Østergaard cmfo@km.dk

VÆRESTEDET I ULFBORG.

Værestedet i Ulfborg, Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13
Et sted under KFUM´s sociale arbejde, hvor alle er velkomne!
Vores åbningstider er: Mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag og torsdag kl. 13.00-18.00 og fredag kl. 9.00-14.00.

Der er kaffe og ostemad til 5 kr., når vi åbner, og der serveres varm alle dage til kun 25kr.

Der er altid gratis kaffe og te på kanden, og vi har altid tid til en snak.

På værestedet er der mulighed for at få vasket, tørret og repareret tøj.

Vi har forskellige aktiviteter bl.a. træværksted, glasværksted og kreativt værksted, samt en dejlig have, der godt kunne bruge en kærlig hånd eller to.

Vi bestræber os på at have en aktivitet hver anden tirsdag i hver måned.

Alle er velkomne!

Værestedet søger frivillige til at hjælpe med madlavning, cafévært, havearbejde og træværksted.

Henvendelse: 97491313 – mail:vaerestedet.ulfborg@kfumsoc.dk eller Facebook: Ulfborg værested

Hvor mennesker er, skal folkekirken også være.

Uddrag af artikel af Pernille Hornum, leder af SPN

Sjælesorg på Nettet(SPN) er folkekirkens digitale online tjeneste til alle der måtte ønske en sjælesorgssamtale på internettet.

I 2013 blev der taget initiativ til at åbne en virtuel portal til sjælesorgen og i 2016 blev det med Kirkeministeriets godkendelse og en bevilling på 8,3 millioner kr. fra Fællesfonden og landets ti stifter muligt at realisere en organiseret folkekirkelig online chatlinie.

Tanken bag initiativet er, at folkekirken skal være der, hvor mennesker er.

Sjælesorg på nettet (SPN) ønsker at bringe sjælesorg ind i den almindelige danskers hverdag via internettet, samt at gøre opmærksom på folkekirkens generelle tilbud om sjælesorg, så enhver, der søger svar eller ønsker sjælesorg, som betyder omsorg for sjælen, bliver gjort bekendt med muligheden for en samtale med en præst om åndelige og eksistentielle spørgsmål.

Sjælesorgssamtalerne mellem konfident og præst på Sjælesorg.nu er fortrolige, anonyme samtaler, hvor både præst og konfident er anonyme. Det betyder at det er muligt at skabe et fordomsfrit rum, i den forstand at køn, alder og udseende ikke bliver forstyrrende eller får betydning for samtalen. Se mere på sjaelesorg.nu

Sjælesorg på nettet

 

 
En produktion fra Kirkebladet.nu