Velkommen til Ulfborg sogn

BABYSALMESANG.

Så starter vi op med efterårets babysalmesang – første gang er onsdag den 26. september kl. 9.15-10.00. Læs mere om babysalmesang og tilmelding her

babysalmesang

Halloween og Åben Kirke.

I forbindelse med Ulfborg bys årlige *Græskaraften* fredag den 26. oktober, vil Ulfborg Sogns menighedsråd være vært for levende lys og musik samt lidt godt til ganen i Ulfkær Kirke.

Vi er der fra kl. 19.00-21.00

Kig forbi, hvis du tør!

Alle er velkomne.

 

Kom og se-gudstjeneste/familiegudstjeneste - søndag d. 28. oktober i Ulfkær Kirke kl. 11.30

Hvad er en prædikestol?

Hvor kommer vandet i døbefonten fra?

Hvorfor har præsten en sort kjole på?

Hvorfor hænger Jesus på et kors?

Hvem har skrevet biblen?

Hvorfor hedder sangene, man synger i kirken salmer?

 

Kom og få svar på et eller flere af ovenstående spørgsmål. Måske har du selv et helt andet spørgsmål, du gerne vil spørge kirkens personale om.

En anderledes gudstjeneste, for nysgerrige og spørgelystne børn og deres voksne, der foregår ’på gulvet’ helt nede i børnehøjde. (Primært rettet mod børn i alderen 0-6 år og deres forældre)

 

LÆSEKREDS

Læsekreds i Ulfborg Sogn starter op igen den 20. september. Tilmelding til Kirsten Hansen på 30 28 21 27 eller mail: ibbonde@mail.dk

Se mere om læsekredsen her:

læsekreds

Hvor mennesker er, skal folkekirken også være.

Uddrag af artikel af Pernille Hornum, leder af SPN

Sjælesorg på Nettet(SPN) er folkekirkens digitale online tjeneste til alle der måtte ønske en sjælesorgssamtale på internettet.

I 2013 blev der taget initiativ til at åbne en virtuel portal til sjælesorgen og i 2016 blev det med Kirkeministeriets godkendelse og en bevilling på 8,3 millioner kr. fra Fællesfonden og landets ti stifter muligt at realisere en organiseret folkekirkelig online chatlinie.

Tanken bag initiativet er, at folkekirken skal være der, hvor mennesker er.

Sjælesorg på nettet (SPN) ønsker at bringe sjælesorg ind i den almindelige danskers hverdag via internettet, samt at gøre opmærksom på folkekirkens generelle tilbud om sjælesorg, så enhver, der søger svar eller ønsker sjælesorg, som betyder omsorg for sjælen, bliver gjort bekendt med muligheden for en samtale med en præst om åndelige og eksistentielle spørgsmål.

Sjælesorgssamtalerne mellem konfident og præst på Sjælesorg.nu er fortrolige, anonyme samtaler, hvor både præst og konfident er anonyme. Det betyder at det er muligt at skabe et fordomsfrit rum, i den forstand at køn, alder og udseende ikke bliver forstyrrende eller får betydning for samtalen. Se mere på sjaelesorg.nu

Sjælesorg på nettet

 

 
En produktion fra Kirkebladet.nu