Velkommen til Ulfborg sogn

HØSTGUDSTJENESTE.

Søndag den 23. september kl. 10.00 afholdes høstgudstjeneste i Ulfborg Kirke. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i kirken. Medbring gerne noget af din høst fra have, skov eller mark – så sælger vi det i forbindelse med kirkekaffen. Overskuddet går ubeskåret til ‘Værestedet’ i Ulfborg.

høstgudstjeneste

BABYSALMESANG.

Så starter vi op med efterårets babysalmesang – første gang er onsdag den 26. september kl. 9.15-10.00. Læs mere om babysalmesang og tilmelding her

babysalmesang

GOSPELKONCERT

Tirsdag den 9. oktober kl. 19.00 gæster Holstebro Gospelkor m. dirigent Henning Busted Ulfkær Kirke.

Kom og oplev et stort kor med sangglade entusiaster. De får musikken til at bruse af livsglæde og ren energi. Holstebro Gospelkor synger et bredt repertoire lige fra energiske gospelsange, til eftertænksomme, stille og smukke sange inden for gospelgenren.

Billetter kan købes forud hos ‘Blomsterbiksen’ i Ulfborg (kun kontant), eller i døren på selve aftenen. Pris 50kr. Børn til og med 15 år er GRATIS, men skal også have en billet.

BØRNEBILLET

LÆSEKREDS

Læsekreds i Ulfborg Sogn starter op igen den 20. september. Tilmelding til Kirsten Hansen på 30 28 21 27 eller mail: ibbonde@mail.dk

Se mere om læsekredsen her:

læsekreds

Hvor mennesker er, skal folkekirken også være.

Uddrag af artikel af Pernille Hornum, leder af SPN

Sjælesorg på Nettet(SPN) er folkekirkens digitale online tjeneste til alle der måtte ønske en sjælesorgssamtale på internettet.

I 2013 blev der taget initiativ til at åbne en virtuel portal til sjælesorgen og i 2016 blev det med Kirkeministeriets godkendelse og en bevilling på 8,3 millioner kr. fra Fællesfonden og landets ti stifter muligt at realisere en organiseret folkekirkelig online chatlinie.

Tanken bag initiativet er, at folkekirken skal være der, hvor mennesker er.

Sjælesorg på nettet (SPN) ønsker at bringe sjælesorg ind i den almindelige danskers hverdag via internettet, samt at gøre opmærksom på folkekirkens generelle tilbud om sjælesorg, så enhver, der søger svar eller ønsker sjælesorg, som betyder omsorg for sjælen, bliver gjort bekendt med muligheden for en samtale med en præst om åndelige og eksistentielle spørgsmål.

Sjælesorgssamtalerne mellem konfident og præst på Sjælesorg.nu er fortrolige, anonyme samtaler, hvor både præst og konfident er anonyme. Det betyder at det er muligt at skabe et fordomsfrit rum, i den forstand at køn, alder og udseende ikke bliver forstyrrende eller får betydning for samtalen. Se mere på sjaelesorg.nu

Sjælesorg på nettet

 

 
En produktion fra Kirkebladet.nu