Velkommen til Ulfborg sogn

Udfyldningsvalg til Ulfborg Menighedsråd.

Menighedsrådet ved Ulfborg og Ulfkær kirker består af i alt 8 medlemmer – 7 valgte medlemmer samt præsten, som er født medlem. Menighedsrådet har dog desværre i nogen tid ikke været fuldtalligt; der mangler i øjeblikket 3 af de 7 valgte medlemmer. Da det næste ordinære valg til menighedsråd først er til november næste år, har biskoppen over Ribe stift, Elof Westergaard, besluttet, at vi her i Ulfborg skal afholde et udfyldningsvalg, så alle pladser kan blive besat.

Det bekendtgøres derfor hermed, at der i henhold til lov nr. 145 om valg til menighedsråd afholdes et offentligt orienterings- og opstillingsmøde tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 19.00 i Ulfborg Sognehus, Kirkevænget 2, i Ulfborg. På mødet redegøres for menighedsrådets arbejde i den forløbne periode og for kommende opgaver. Endvidere gennemgås reglerne for opstilling af kandidater. (I henhold til bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd §5A)

Enhver, der er medlem af folkekirken, er over 18 år, og som har dansk statsborgerskab, er valgbar og kan lade sig opstille som kandidat. Selve opstillingen af kandidater finder sted på mødet d. 21. januar. Det vil dog være muligt at indlevere alternative kandidatlister også efter mødet i perioden mellem d. 28. januar kl. 19.00 og d. 4. februar kl. 19.00. 

Kandidatlisterne skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 vælgere som stillere. Intet navn må opføres på en kandidatliste uden vedkommendes samtykke, som skal foreligge skriftligt. Ingen kan være stiller for en liste, hvor vedkommende selv figurerer som kandidat.

Kandidatlister skal indleveres på en formular, der er godkendt af ministeren for ligestilling og kirke. Formular og samtykkeblanket udleveres hos sognepræst Gitte E. Hansen, Hirsevænget 8, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24

Listerne kan indleveres hos Kirsten Hansen, Grønningen 31, Ulfborg eller Chamilla Faust Østergaard, Kytterupvej 22, Ulfborg Kirkeby.

Bliver der ikke indleveret alternative kandidatlister, vil de kandidater, der bliver opstillet på mødet d. 21. januar 2020, være anset som værende valgte. Fører nyvalg eller udfyldningsvalg ikke til dannelsen af et fuldtalligt menighedsråd, beslutter biskoppen om 1) menighedsrådet skal dannes af de valgte medlemmer og præsten, eller 2) menighedsrådets funktioner skal varetages af et andet menighedsråd i valgperioden. (Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd §23, stk. 2, nr. 1 og 2)

Vi håber at se rigtig mange fra sognet til det kommende orienterings- og opstillingsmøde.

 ulfkærkirke

 

 

ulfborg.2012.a-150x150[1]

KIRKEHØJSKOLE – Ølstrup den 18. januar 2020

Oplæg til debat om gudstjenester ved valgmenighedspræst Margrethe Koch.

Se det fulde program og information om pris og tilmelding her: Kirkehøjskole 2020

 

MusikBeRiget – Musik og fortælling.

Ulfkær Kirke mandag den 9. marts 2020, kl. 19.30 – ingen entre.

Lisbeth Sagen, violin og Mette Nielsen, harpe

”Hvor ord svigter, taler musikken” (H.C. Andersen)

I 2017 modtog Lisbeth Sagen P2 Prisen ”Årets Ildsjæl” for sit arbejde med gennem musik at skabe lyse øjeblikke for børn og forældre på Rigshospitalet.

”Musikken sætter ord på alt det svære og skaber en følelse af at man kommer tættere på hinanden. Når I kommer forbi, føler jeg mig ikke alene. Det giver mig troen tilbage på fremtiden, og det er befriende”. Julie, 14 år – Rigshospitalet

Søren Bojer, tidligere direktør i Det Obelske Familiefond, har efter at have hørt Lisbeth Sagen sagt: ”Det var en dyb og personlig introduktion til et arbejde med sårbare mennesker i eksistentielle kriser. Fortalt på en måde, så det sidder i kroppen længe efter”.

Kom og blive beriget af musik og ord.

Lisbeth Sagen beskåret (2)

 

FAMILIEAFTEN

Tirsdag den 17. marts kl. 16.45-19.00 holder vi familieaften med fællesspisning og hyggeligt samvær i sognehuset, Kirkevænget 2 i Ulfborg.

Voksne 20kr og børn under 18 år gratis.

Alle er velkomne!

Glade børn

 

BABYSALMESANG:

Så starter vi op med babysalmesang igen – læs mere om datoer, tilmelding osv. her: 

babysalmesang

Ulfborg Sogns læsekreds, læs mere her:

 

Frivillig i Ulfborg Sogn? Folkekirkens_Bomaerke_Regnbue_Pos_RGB_Splus1

Har du lyst til at indgå i et korps af frivillige hjælpere i Ulfborg Sogn? Vi har brug for din hjælp ved de forskellige arrangementer, der gennem året foregår i Ulfborg og Ulfkær kirker og i sognehuset. Det drejer sig om både praktisk og socialt arbejde, så hvis du har hænder og/eller snakketøj skruet rigtigt på, så er det lige dig, vi mangler. Du binder dig ikke for et bestemt antal arrangementer, men vil blive kontaktet inden et givent arrangement, for at høre, om du har mulighed f0r at hjælpe.

Vil du melde dig på listen eller blot vide mere om det frivillige arbejde så kontakt gerne sognepræst Gitte Hansen tlf. 97 49 13 49, geh@km.dk eller sekretær/sognemedhjælper Chamilla Østergaard cmfo@km.dk

VÆRESTEDET I ULFBORG.

Værestedet i Ulfborg, Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13
Et sted under KFUM´s sociale arbejde, hvor alle er velkomne!
Vores åbningstider er: Mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag og torsdag kl. 13.00-18.00 og fredag kl. 9.00-14.00.

Der er kaffe og ostemad til 5 kr., når vi åbner, og der serveres varm alle dage til kun 25kr.

Der er altid gratis kaffe og te på kanden, og vi har altid tid til en snak.

På værestedet er der mulighed for at få vasket, tørret og repareret tøj.

Vi har forskellige aktiviteter bl.a. træværksted, glasværksted og kreativt værksted, samt en dejlig have, der godt kunne bruge en kærlig hånd eller to.

Vi bestræber os på at have en aktivitet hver anden tirsdag i hver måned.

Alle er velkomne!

Værestedet søger frivillige til at hjælpe med madlavning, cafévært, havearbejde og træværksted.

Henvendelse: 97491313 – mail:vaerestedet.ulfborg@kfumsoc.dk eller Facebook: Ulfborg værested

Hvor mennesker er, skal folkekirken også være.

Uddrag af artikel af Pernille Hornum, leder af SPN

Sjælesorg på Nettet(SPN) er folkekirkens digitale online tjeneste til alle der måtte ønske en sjælesorgssamtale på internettet.

I 2013 blev der taget initiativ til at åbne en virtuel portal til sjælesorgen og i 2016 blev det med Kirkeministeriets godkendelse og en bevilling på 8,3 millioner kr. fra Fællesfonden og landets ti stifter muligt at realisere en organiseret folkekirkelig online chatlinie.

Tanken bag initiativet er, at folkekirken skal være der, hvor mennesker er.

Sjælesorg på nettet (SPN) ønsker at bringe sjælesorg ind i den almindelige danskers hverdag via internettet, samt at gøre opmærksom på folkekirkens generelle tilbud om sjælesorg, så enhver, der søger svar eller ønsker sjælesorg, som betyder omsorg for sjælen, bliver gjort bekendt med muligheden for en samtale med en præst om åndelige og eksistentielle spørgsmål.

Sjælesorgssamtalerne mellem konfident og præst på Sjælesorg.nu er fortrolige, anonyme samtaler, hvor både præst og konfident er anonyme. Det betyder at det er muligt at skabe et fordomsfrit rum, i den forstand at køn, alder og udseende ikke bliver forstyrrende eller får betydning for samtalen. Se mere på sjaelesorg.nu

Sjælesorg på nettet

 

 
En produktion fra Kirkebladet.nu