Velkommen til Ulfborg sogn

DOBBELT JULEKORSKONCERT

Søndag den 9. december kl. 16.00 i Ulfkær Kirke er der dobbelt julekorskoncert. Det lokale kor ‘COME TOGETHER’ under ledelse af Samal Lamhauge giver den gas med et bredt rytmisk repertoire. Koret består af ca. 30 sangere, hvoraf mange har stor rutine i flerstemmig sang. Det andet deltagende kor er ‘NAURA’, et aarhusiansk á capella kor under ledelse af Nanna Lærke Petersen. Koret består af otte dygtige sangere, som forenes i 8-stemmige korsatser tilsat human beatbox. ‘Naura’ har et alsidigt repertoire, hvor den rene nordiske klang kommer til sin ret og bliver bindeled.

Billetter á 100kr kan købes ved indgangen. Kort pause undervejs med salg af drikkevarer.

Alle er velkomne!

Christmas-Candles-04wallpapers-478400

LUCIAOPTOG OG DE NI LÆSNINGER

Søndag den 16. december kl. 16.00 i Ulfborg Kirke, Ulfborg Kirkeby.

Ved denne gudstjeneste skal vi se og høre vores konfirmanders luciaoptog, samt høre ”De ni læsninger” blive læst op af bl.a. årets konfirmander. Kom og mærk juleglæden ved denne stemningsfulde gudstjeneste med masser af musik og sang.

Alle er velkomne!

Lucia2016

SYNG FOR EN SAG!

Onsdag den 19. december, kl.?? i Ulfkær Kirke.

Tinghuset har ca. en gang hver anden måned indbudt til ‘Syng for en sag’, sangaftener med fællessang og hygge. Denne december aften rykker ‘Syng for en sag’ ind i Ulfkær Kirke, hvor vi synger advents- og julesange og salmer. I pausen sælges kaffe og hjemmebag, og alle pengene fra salg af kaffe/kage går denne aften til ‘Julehjælpen’ i Holstebro Kommune.

Så kom og vær og syng for en sag!

singers

NYTÅRSGUDSTJENESTE

Mandag den 31. december kl. 14.00 afholdes nytårsgudstjeneste i Ulfkær Kirke.

Til gudstjenesten medvirker gruppen ’Nordlys’ og Tinghusets kor ’Come together’.

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden Godt Nytår med et glas champagne/sodavand og kransekage, som menighedsrådet er vært for.

Alle er velkomne!

nytaar

 

LÆSEKREDS

Læsekreds i Ulfborg Sogn starter op igen den 20. september. Tilmelding til Kirsten Hansen på 30 28 21 27 eller mail: ibbonde@mail.dk

Se mere om læsekredsen her:

læsekreds

Hvor mennesker er, skal folkekirken også være.

Uddrag af artikel af Pernille Hornum, leder af SPN

Sjælesorg på Nettet(SPN) er folkekirkens digitale online tjeneste til alle der måtte ønske en sjælesorgssamtale på internettet.

I 2013 blev der taget initiativ til at åbne en virtuel portal til sjælesorgen og i 2016 blev det med Kirkeministeriets godkendelse og en bevilling på 8,3 millioner kr. fra Fællesfonden og landets ti stifter muligt at realisere en organiseret folkekirkelig online chatlinie.

Tanken bag initiativet er, at folkekirken skal være der, hvor mennesker er.

Sjælesorg på nettet (SPN) ønsker at bringe sjælesorg ind i den almindelige danskers hverdag via internettet, samt at gøre opmærksom på folkekirkens generelle tilbud om sjælesorg, så enhver, der søger svar eller ønsker sjælesorg, som betyder omsorg for sjælen, bliver gjort bekendt med muligheden for en samtale med en præst om åndelige og eksistentielle spørgsmål.

Sjælesorgssamtalerne mellem konfident og præst på Sjælesorg.nu er fortrolige, anonyme samtaler, hvor både præst og konfident er anonyme. Det betyder at det er muligt at skabe et fordomsfrit rum, i den forstand at køn, alder og udseende ikke bliver forstyrrende eller får betydning for samtalen. Se mere på sjaelesorg.nu

Sjælesorg på nettet

 

 
En produktion fra Kirkebladet.nu