Fødsel/faderskab

Fødsel
Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er foregået uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på www.borger.dk

Anmeldelse af fælles forældremyndighed
Er forældrene ikke gift, kan en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemID på www.borger.dk

Bliver “Omsorgs- og ansvarserklæringen ikke indgivet senest 28 dage efter fødslen, indleder Familieretshuset en faderskabssag.

Læs mere om faderskab og forældremyndighed på Familieretshusets hjemmeside.

 

 
En produktion fra Kirkebladet.nu