Navneændring

Man udfylder, betaler og indsender sin ansøgning med NemID på www.borger.dk  Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune), som skal behandle ansøgningen. En navneændring koster 505 kr. (pr. 01.01.20). Beløbet skal være indbetalt, inden sagsbehandlingen kan begynde, og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

www.borger.dk kan man læse mere om navneregler og på Familieretshusets hjemmeside kan man finde lister over godkendte fornavne og frie efternavne. Sognepræsten og præstesekretæren er også altid behjælpelig med vejledning om gældende love og regler for området.

Navneændring ved vielse
I udgangspunktet beholder man sit navn, når man bliver gift. Hvis man ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen, så man som par får samme mellemnavn og/eller efternavn, skal man søge om navneændring. Det gør man ved at ansøge om “Navneændring på bryllupsdagen” via www.borger.dk Denne navneændring ved vielse, hvor parret opnår et navnefællesskab, er gratis.

 

 
En produktion fra Kirkebladet.nu