Vielse

Ved vielse i kirken rettes henvendelse til præsten i den kirke, hvor vielsen skal foregå. Tid og sted for vielsen samt for en forudgående samtale aftales med præsten. Prøvelsesattest (se nedenfor) og fødsels- og dåbs/navneattester for parret medbringes. Der oplyses endvidere navne og adresser på to vidner.

Inden vielsen skal man aflevere en prøvelsesattest til præsten. En prøvelsesattest ansøger man bopælskommunen om digitalt ved at indsende en ægteskabserklæring via www.borger.dk. Kommunen sender herefter prøvelsesattesten til parret som bevis på, at parterne opfylder samfundets betingelser for indgåelse af ægteskab. Prøvelsesattesten afleveres til præsten, når den er modtaget fra borgmesterkontoret. Den må på vielsestidspunktet ikke må være over 4 måneder gammel.

 

 
En produktion fra Kirkebladet.nu