Menighedsråd

Formand, kontaktperson, og sognepræst:

Gitte E. Hansen, 97 49 13 24

Næstformand:

Kirkeværge, Ulfborg & Ulfkær Kirker:

Valgt medlem: Kirsten Engmark, tlf. 97 49 24 46

Kasserer:

Valgt medlem: Ryan Faurby, tlf. 97 49 12 26/21 42 20 26

Sekretær:

Valgt medlem: Lone Gabelgaard. tlf. 26 78 52 66

Menige medlemmer:

Arne D. Rasmussen, tlf. 40 98 08 91

 

 

Suppleant:

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til menighedsrådet f. eks. CPR-nummer, kan du gøre det her: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=8742

 

Mødedatoer og referater fra menighedsrådets møder findes her

 
En produktion fra Kirkebladet.nu