Menighedsråd

Formand:

Magnus W. Møller, tlf. 20400730

 

Næstformand & Sekretær:

Malene J. Lyhne, tlf. 21724710

 

Kirkeværge, Ulfborg & Ulfkær Kirker:

Kirsten Engmark, tlf. 97492446

 

Kasserer:

Ryan Faurby, tlf. 97491226/21422026

 

Kontaktpersoner:

Malene J. Lyhne, tlf. 21724710 (for kirkegårdspersonalet)

Gitte E. Hansen, tlf. 97 49 13 24 (for kirkesanger, organist, sekretær)

 

Menige medlemmer:

Arne D. Rasmussen, tlf. 40980891

Lone G. Kristensen, tlf. 26785266

Ruth Sandbak, tlf. 97491141

 

Suppleanter:

Benny Grøndal Kristensen, tlf. 20848929

 

 

Mødedatoer og referater fra menighedsrådets møder findes her

 
En produktion fra Kirkebladet.nu