Menighedsråd

Formand:

Eli Vium Nielsen (valgt medlem), tlf. 24 65 14 62

Næstformand:

Arne D. Rasmussen (valgt medlem), tlf. 40 98 08 91

Kirkeværge, Ulfborg & Ulfkær Kirker:

Kirsten Engmark (valgt medlem), tlf. 97 49 24 46

Kasserer:

Ryan Faurby (valgt medlem), tlf. 97 49 12 26/21 42 20 26

Sekretær:

Lone Gabelgaard (valgt medlem) tlf. 26 78 52 66

Kontaktperson:

Povl Kastberg (valgt medlem), tlf. 29 38 40 58

Menige medlemmer:

Kent Jacobsen (valgt medlem), tlf. 23 32 21 13

Gitte E. Hansen (sognepræst), tlf. 97 49 13 24

 

Suppleant:

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til menighedsrådet f. eks. CPR-nummer, kan du gøre det her: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=8742

 

Mødedatoer og referater fra menighedsrådets møder findes her

 
En produktion fra Kirkebladet.nu