Menighedsråd

Formand: Magnus W. Møller, tlf. 20400730

Næstformand & Sekretær: Malene J. Lyhne, tlf. 21724710

Kirkeværge, Ulfborg & Ulfkær Kirker: Kirsten Engmark, tlf. 97492446

Kasserer: Ryan Faurby, tlf. 97491226/21422026

Kontaktperson: Arne D. Rasmussen, tlf. 40980891

Lone G. Kristensen, tlf. 26785266

Peder O. Pedersen, tlf. 20291644

Gitte E. Hansen, tlf. 97491324

Suppleanter:

Benny Grøndal Kristensen, tlf. 20848929

Ruth Sandbak, tlf. 97491141

 

Mødedatoer og referater fra menighedsrådets møder findes her

 
En produktion fra Kirkebladet.nu