Undervisning

TEOLOGISKE SALONER – AKTUELLE OG GAMLE

Teologisk salon – Onsdag den 20. maj kl. 19.00

Vi får besøg af sognepræst i Skjern sogn, Torril Kristensen. Hun vil holde et oplæg over temaet ‘Skyld og skam’.

Éntre er gratis – til gengæld er der ost, rødvin og kaffe, og alle er velkomne!

Vi ses i Ulfborg Sognehus, Kirkevænget 2, Ulfborg

TEOLOGISK SALON

Teologisk salon 8. november 2018 kl. 19.00 i Ulfborg Sognehus.

Sognepræst Gitte E. Hansen vil med udgangspunkt i cand.theol. Johannes Værges bog ’Rygter om Gud- en bog om Gudsbilleder på godt og ondt’, lede os igennem forskellige tiders rygter om Gud. Også vores egen tids rygter og fake news om Gud.

Luther og Hellas katekismuserTeologisk salon 28. marts 2017 kl. 19.00 i Ulfborg Sognehus

Martin Luther versus Hella Joof?

Det Fjerde bud lyder: Du skal ære din fader og moder.

Hvad vil det sige at ære sin far og mor? Martin Luther fortolker i 1529 i Luthers lille katekismus det fjerde bud således: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke ringeagter vore forældre og foresatte eller gør dem vrede, men ærer, tjener, adlyder, værdsætter og agter dem. I 2016 kommer Hella Joof med denne fortolkning af det samme bud i sin lille udgivelse Hellas Katekismus: Tilgiv dine forældre. De gjorde det så godt de kunne. De var også små børn engang med store knæ og bange øjne. Du får selv brug for tilgivelse, når du en dag bliver mødt af dine egne børns vrede.

To vidt forskellige fortolkninger af det samme bud eller? Hvad mener du? Tirsdag 28. marts afholder vi igen teologisk salon i Ulfborg Sognehus, hvor vi vil diskutere forskelle og ligheder mellem de to katekismers indhold. Vi kommer ind over DE TI BUD, TROSBEKENDELSEN, FADERVOR, DÅBEN, SKRIFTEMÅLET og NADVEREN. Hvordan fortolker henholdsvis Martin Luther og Hella Joof meningen med disse? Kan man overhovedet sammenligne en tekst fra 1529 med en tekst fra 2016 – og giver det nogen mening at forsøge at gøre det? Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage udover at have læst dagens tekster. Disse fås ved henvendelse til sognepræst Gitte E. Hansen fra 1. marts. Ring på 97 49 13 24 eller skriv til gitte@zarne.dk. Der vil blive serveret et glas vin og et lille ostebord. Alle er velkomne!

 

 

Martin Luther

Martin Luther

Teologisk Salon
Onsdag den 25. november kl. 19.30
i Ulfborg Sognehus
v/ sognepræst Søren Wogensen:
Om reformationens forudsætninger og forløb’

Med udgangspunkt i det religiøse liv i senmiddelalderen vil foredraget omhandle forudsætningerne for den lutherske reformation, der vil blive behandlet i hovedtræk. Foredraget vil også rumme et udblik til den danske reformationshistorie, hvis hovedlinjer vil blive trukket op under hensyntagen til den lokale forankring. Denne teologiske salon vil være en appetitvækker på den sognerejse, som sognene i den gamle Ulfborg-Vemb Kommune indbyder til i reformationsbyerne i Tyskland 23.-28. maj 2016. Turen kan ses som optakt til 500-året for reformationen, der fejres i hele verden i 2017.
Det er ikke en forudsætning  at tage med på turen for at deltage i dette foredrag.
Der vil blive serveret et glas vin samt et lille ostebord til Teologisk Salon.
Man behøver ikke have teologiske forudsætninger for at kunne være med i teologisk salon, kun nysgerrighed.

 

Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer

Teologisk salon
Torsdag den 21. maj kl. 19.00 i Ulfborg sognehus

Sognepræst Gitte Elisabeth Hansen vil fortælle om en af de mest inspirerende teologer fra det 20. århundrede, Dietrich Bonhoeffer. Se mere i dagspressen når vi nærmer os. Der vil blive serveret et glas vin samt et lille ostebord til Teologisk Salon. Man behøver ikke have teologiske forudsætninger for at kunne være med i teologisk salon, kun nysgerrighed. Alle er velkomne!

 

 

 

Jens Bisgaard

Jens Bisgaard

Teologisk Salon v/ Jens Bisgaard
Torsdag den 20. november kl. 19.00 i Ulfborg sognehus

Emne: Hvilken rolle gav Luther præsten, da han reformerede kirken, hvilken rolle har præsten haft siden, og hvilken rolle skal præsten varetage i dag? Skal præsten være forkynder, trosvidne, forbillede, entertainer, ceremonimester, sjælesørger eller hvad? Skal præsten følge Guds ord og sin samvittighed, eller skal præsten følge biskoppen og menighedsrådet, der har godkendt og ansat hende/ham?
Der vil blive serveret et glas vin samt et lille ostebord til Teologisk Salon.
Alle er velkomne! Der kræves ingen særlige forudsætninger.

 

Elof Vestergaard

Elof Vestergaard

Teologisk salon: Opstandelsens billeder
v/ bispekandidat Elof Westergaard
Torsdag den 27. marts kl. 19.30 i Ulfborg sognehus 

Påskens billeder. Med eksempler fra billedkunsten vil provst og bispekandidat Elof Westergaard, Silkeborg, fortælle om den kristne tale om Jesu død og opstandelse. Foredraget handler om de billeder og ord, man gennem tiden har gjort sig af Jesu korsfæstelse og hans opstandelse påskemorgen.  Der vil på mødet også blive mulighed for at stille spørgsmål vedr. bispevalget.
Der vil blive serveret et glas vin samt et lille ostebord til Teologisk Salon.
Alle er velkomne! Der kræves ingen særlige forudsætninger.

 

Kaj Mogensen

Kaj Mogensen

Teologisk salon: Om frelse og fortabelse
v/ tidl. sognepræst og forfatter Kaj Mogensen
Torsdag den 21. november kl. 19.30 i Ulfborg sognehus

Spørgsmålet om frelse og fortabelse er et dybt personligt anliggende for mange mennesker. Er jeg et frelst eller et fortabt menneske? Hvad sker der, når jeg dør? Hvad med mit udøbte barnebarn eller med en af mine kære, som har taget afstand fra den kristne tro?  Der er to helt modsatte opfattelser, der er blevet troet, lært og forkyndt. Den ene er troen på ” dobbelt udgang”. Det vil sige, at Gud, når Kristus kommer for at dømme levende og døde, vil lade de fromme og troende indgå til evigt liv og glæde og lade de onde og vantro fordømme til evig pine i helvede.    Den anden opfattelse er, at Gud engang vil genoprette hele det faldne skaberværk og at Jesu Kristi forsonergerning gælder hele menneskeheden.  I foredraget vil denne problemstilling især belyses ud fra Bibelen. I foredraget argumenteres for det håb og den tro, at Guds kærlighed betyder, at intet menneske, der er skabt i Guds billede, sendes i evig pine eller tilintetgøres, men at alt ender med, at hele skaberværket og dermed hvert eneste menneske lovpriser Gud.
Kaj Mogensen er bl.a. tidl. sognepræst i Thy og censor ved den teologiske uddannelse i Århus.
Der vil blive serveret et glas vin samt et lille ostebord til Teologisk Salon.
Alle er velkomne! Der kræves ingen særlige forudsætninger.

 

Matthias Grünewald: Krist korsfæstelse

Matthias Grünewald: Krist korsfæstelse

Teologisk salon
Torsdag den 18. april kl. 19.30 i Ulfborg Sognehus
Aftenens tema: Forsoning – hvad betyder det i kristendommen? Og hvordan skal vi forstå påskens ord om at Gud i Kristus har forsonet sig med os? Hvorfor døde Jesus og hvem slog egentlig Jesus ihjel? Og hvordan kan det frelse os? v. sognepræst Gitte Hansen.
Der vil blive serveret et glas vin samt et lille ostebord til Teologisk Salon.
Alle er velkomne! Der kræves ingen særlige forudsætninger.

 

 

 

 

TEOLOGISK SALON
Torsdag den 27. september kl. 19.30 i Ulfborg sognehus

Det Nye Testamentes fire evangelier.
Hvem skrev dem? Hvorfor? Hvordan? Og til hvem?
v/ sognepræst Gitte Hansen.
Der vil blive serveret et glas vin samt et lille ostebord til Teologisk Salon.
Alle er velkomne! Der kræves ingen særlige forudsætninger.

 

 

Paulus som Rembrandt så ham

Paulus som Rembrandt så ham

Teologisk Salon
Torsdag d. 22. marts kl. 19.30 i Ulfborg Sognehus
Aftenens tema: Apostlen Paulus: Hvem var han og hvad ville han?
v/ sognepræst Gitte Hansen.
Der vil blive serveret et glas vin samt et lille ostebord til Teologisk Salon.

Paulus har skrevet de allerførste skrifter, som vi kender i Det Ny Testamente. Hans breve blev til lang tid før evangelierne blev skrevet. Han er således det første tekstlige vidnesbyrd vi har. Hans internet var brevskrivningen, og heldigvis for det. For ellers var der sikkert intet bevaret af hans tanker og breve. Derfor er Paulus spændende, for hans breve til menighederne rundt om i det gamle romerske rige, fortæller ikke bare noget om hans tro på Kristus, men de fortæller også noget om den måde man levede på dengang. Og den var måske på mange måder ikke så fjernt fra vores måde at leve på i dag?

Alle er velkomne! Der kræves ingen særlige forudsætninger.

 
En produktion fra Kirkebladet.nu